V hlavnej úlohe bezpečí

.

V ochrane osobných údajov prebehla už pred časom celkom veľká revolúcia. Platí samozrejme celosvetovo a to pre všetky subjekty, ktoré tieto citlivé dáta spracúvajú najmä na pôde EÚ. Zavádza celý rad nových práv a povinností. Spracovatelia týchto dát musia zaviesť rad nových procesov a technológií vo svojich operačných systémoch a preto mnohé z nich volia cestu a to bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. Tieto nariadenia sa týkajú rôznych oblastí vo sfére podnikania napríklad: bankovníctva, poisťovníctva, retailového trhu a internetových obchodov, výroby a služieb, zdravotníctva alebo verejnej správy.

Ako na to?

Začnime teda u projektu, ktorý nám môže ponúknuť pevnú pôdu pod nohami rôzneho charakteru a to: organizačného, ​​procesného i technického. Súčasťou tohto úsilia je aj potrebná úprava vnútorných predpisov. IT technológie teda musíme využívať nanajvýš účelne, aby nedošlo k žiadnemu ohrozeniu našich klientov. V prípade porušenia daných noriem hrozia vašej spoločnosti vysoké sankcie, ktoré môžu otriasť celým vaším podnikaním. Preto neberte nič na ľahkú váhu.

.
V hlavnej úlohe bezpečí
4.2 (84%)15
.